Home Diễn đàn Chào tân thành viên Tri ân cho người đky thanh viên sau 15/8 Trả lời cho: Tri ân cho người đky thanh viên sau 15/8

  • Kevin Kevin

    0 VF Points
    Thành viên
    05/09/2023 lúc 17:01

    Xe Cty mua, giao tài xế lái thuê. Cty mua cái xe để đi, hư thì đi bảo hành bảo trì, chứ có ai được phân công vào Cộng đồng này chém gió 🤣 Tài xế đăng ký thì lại càng ko, vì có phải xe của mình đâu mà đăng ký 🤣 Vậy là đã giảm bớt được một đối tượng ko được nhận quà nhé 🤣