Home Diễn đàn Tin tức “THẦN SẤM” mang tên $VFSWW thức tỉnh cơ hội “nghỉ hưu” của nhiều người đi xe Vinfast. Trả lời cho: “THẦN SẤM” mang tên $VFSWW thức tỉnh cơ hội “nghỉ hưu” của nhiều người đi xe Vinfast.

 • Long Lương Hải

  0 VF Points
  Thành viên
  05/09/2023 lúc 17:04

  Vấn đề thứ 1: nhiều anh em không hiểu thì bác không giải thích. Đó là VFS và VFSWW nó khác nhau như thế nào. Tại sao lại có 2 mã.

  Vấn đề thứ 2: Làm sao có thể mua cổ phiếu VF trong khi điều kiện phải có quốc tịch Mỹ. Còn thông qua trung gian thì như ném tiền qua cửa sổ hy vọng có người tốt nhặt mang trả lại