Home Diễn đàn Tin tức “Nằm mơ” sắp có khảo sát, tích ngay 25 điểm VF Point Trả lời cho: “Nằm mơ” sắp có khảo sát, tích ngay 25 điểm VF Point

  • Trần Văn Khương

    0 VF Points
    Thành viên
    05/09/2023 lúc 17:35

    Tôi lại mơ là VF chuẩn bị mở lại việc tặng CP VFS cho các Thành viên đăng ký thành công trước 2/9/23. Lý do là T8/23 là tháng SN TĐ VGR