Home Diễn đàn Tin tức Ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ lễ – “Được Vinfast tặng quà” Các ace đã nhận được chưa? Điểm danh ạ Trả lời cho: Ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ lễ – “Được Vinfast tặng quà” Các ace đã nhận được chưa? Điểm danh ạ

  • Bắc Vũ Duy

    0 VF Points
    Thành viên
    05/09/2023 lúc 18:11

    Bác hoàn thành hồ sơ hôm nào mà đã nhận đc rồi