Home Diễn đàn Đánh giá xe KHẢ NĂNG THỰC TẾ CỦA VINFAST VF9 KHI DI CHUYỂN ĐƯỜNG DÀI (272KM CHO 50% PIN) Trả lời cho: KHẢ NĂNG THỰC TẾ CỦA VINFAST VF9 KHI DI CHUYỂN ĐƯỜNG DÀI (272KM CHO 50% PIN)

  • Hưng Ngô Minh

    25 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 08:26

    Đúng rồi bạn, chia sẻ ra để thấy quãng đường di chuyển đường trường không đến nỗi quá tệ. Tất nhiên, mình cũng mong là đi trong phố được 350-400, đi quốc lộ được 500-600 km chứ? Tuy nhiên, nó có thể là Pin2, chứ Pin 1 thông số trên là khá tốt. Nếu tối ưu phần mềm đi phố cỡ 300-330km, đi đường trường 450-500km thì Pin 1 chấp nhận được.