Home Diễn đàn Tin tức Trao quà hay trò đùa không vui? Trả lời cho: Trao quà hay trò đùa không vui?

  • THẢO TRÂM VŨ

    25 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 09:23

    nếu không gửi sms thì nhiều người thấy VF thiếu tôn trọng KH. gửi Sms tự động để nhắc mình dò lại thôi. bạn nên xem kĩ tiêu chí chương trình cũng như bài những lỗi sai khi gửi hồ sơ. thời gian của ai cũng quý cả