Home Diễn đàn Tin tức Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi Trả lời cho: Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi

  • Trung Trần Ngọc

    0 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 10:19

    Gọi là quà thôi mà bác :D. Giờ bán xe tính thêm 30 cổ ấy vào giá xe luôn