Home Diễn đàn Tâm sự Hay quá. Sau thời gian chờ đợi. nay đã nhận được quà 30 cổ VFS của Vinfast. Cám ơn Vinfast!!! Trả lời cho: Hay quá. Sau thời gian chờ đợi. nay đã nhận được quà 30 cổ VFS của Vinfast. Cám ơn Vinfast!!!

  • Trịnh Thái Sơn

    50 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 10:44

    Chúc mừng bác, e đến nay vẫn chưa thấy gì 🙁