Home Diễn đàn Phong cách sống Dáng xe E34 Trả lời cho: Dáng xe E34

  • Hanh Trần Ngọc

    25 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 10:45

    VFe34 thực sự nếu ai mua đợt đầu rất có lợi, chỉ bỏ ra có 495 triệu đồng mà sở hữu chiếc xe không thiếu thứ gì: Camera 360 cực nét, cốp mở điện, … chỉ có nhược điểm là “Xe rất ồn”, Tôi đang chạy xe Lux A2.0 mà khi chạy Vfe34 thì ồn lắm, tôi chưa tìm ra giải pháp để xử lý ồn của Vfe34,