Home Diễn đàn Cộng đồng 1 tuổi! Sinh nhật Cộng đồng Vinfast toàn cầu nên tổ chức môn thể thao nào? Trả lời cho: Sinh nhật Cộng đồng Vinfast toàn cầu nên tổ chức môn thể thao nào?

  • Đặng Quốc Giang

    0 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 10:46

    Ok đó em, marathon ai cũng tham gia được và quản bá lan toả hình ảnh Vinfast rất tốt