Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Hồ sơ chưa hợp lệ, cập nhật lại hồ sơ trước 23/9 để nhận 30cp VFS Trả lời cho: Hồ sơ chưa hợp lệ, cập nhật lại hồ sơ trước 23/9 để nhận 30cp VFS

  • Nhân Nguyễn

    50 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 11:07

    Đúng rồi nha chị, nó cần đồng bộ với lúc trước đăng ký ah. Đồng bộ với cái xác minh chủ sở hữu nếu vay ngân hàng.