Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Xe fadil có phải lỗi motor gương không nhỉ cả nhà? E thấy cũng có nhiều bác nói ah Trả lời cho: Xe fadil có phải lỗi motor gương không nhỉ cả nhà? E thấy cũng có nhiều bác nói ah

  • Tuấn Lê

    25 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 12:13

    Xe em một bên ra nhanh, 1 bên ra chậm nhưng vẫn hết hành trình. Em cứ kệ thôi