Home Diễn đàn Chào tân thành viên Quyết định chọn vf5 thật là đúng đắn Trả lời cho: Quyết định chọn vf5 thật là đúng đắn

  • Chờ Lê

    10 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 15:10

    VÀO xưởng bảo hành xiết lại ốc gì đó là hết bữa xe mình cũng bị hỏi đồng chí thợ xe hư gì thế đồng chí bảo em xiết mấy con ốc ấy mà