Home Diễn đàn Tin tức Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi Trả lời cho: Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi

 • ĐÔNG PHẠM THANH

  19 VF Points
  Thành viên
  07/09/2023 lúc 15:30

  Thực Nguyễn Trường

  Mình nói vui ấy mà, đang tìm cách mua thêm nè. Đã chờ chờ cho đáng🚗