Home Diễn đàn Tâm sự Private: Rộn tin VF6 giá 600 triệu, liệu tiên phong VFe34 có chạnh lòng Trả lời cho: Private: Rộn tin VF6 giá 600 triệu, liệu tiên phong VFe34 có chạnh lòng

  • SƠN NGUYỄN THANH

    50 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 16:03

    Có lẽ VinFast, định vị vf34 là sản phẩm mang tính định hướng cho cho dòng xe điện(mang tính tiên phong) . Còn định vị trên thị trường và hướng phát triển lâu dài sẽ là giải sản phẩm có 3 chữ (vd:vf3,vf5…..)