Home Diễn đàn Cộng đồng 1 tuổi! Sinh nhật Cộng đồng Vinfast toàn cầu nên tổ chức môn thể thao nào? Trả lời cho: Sinh nhật Cộng đồng Vinfast toàn cầu nên tổ chức môn thể thao nào?

  • Kevin Vu

    10 VF Points
    Thành viên
    07/09/2023 lúc 18:53

    Nên chọn môn spam gõ bàn phím trên trang Cộng đồng này. Đây là tiêu chí của trang đang hướng tới mà, phải theo sát mục tiêu chứ 🤣