Home Diễn đàn VF 8 Phần mềm 8.7.9.2 VF8 gặp lỗi khi rửa xe Trả lời cho: Phần mềm 8.7.9.2 VF8 gặp lỗi khi rửa xe

  • Dũng Hồ

    5 VF Points
    Thành viên
    12/09/2023 lúc 21:48

    Đã từng bị như bác nhưng lúc đó là phần mềm 8.7.8 em để xe dưới trời mưa lớn qua đêm, sáng không đi được. Một số lần khác bị lỗi ít nghiêm trọng hơn cảnh báo điểm mù trên gương sáng liên tục không tắt, bật xi nhan không nghe tiếng, xi nhan hiển thị trên màn hình không đúng (trên màn hình xi nhan nháy cả hai bên mỗi khi bật xi nhan). Không biết tình cờ hay trùng hợp mà mỗi lần bị lỗi thì trước đó có trời mưa lớn hoặc em mới rửa xe. Em nghĩ lỗi có thể không phải do acquy hay phần mềm mà do làm chống nước ở phần điện không tốt nên hay bị mát vì ẩm