Home Diễn đàn Lux & Fadil Cảm nhận 2 năm đi Vinfast Fadil thế nào ?? Trả lời cho: Cảm nhận 2 năm đi Vinfast Fadil thế nào ??

  • Nam Nguyễn Ngọc

    75 VF Points
    Thành viên
    13/09/2023 lúc 03:11

    E cũng 2 năm 13 vạn mà chưa được trải nghiệm cung đường xa mấy, toàn đi lại trong phố là chính! Cảm nhânh về xe không có gì để chê luôn!😂😂😂