Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Bản phần mềm 879 xe VF8 của các bác ngon chưa? Trả lời cho: Bản phần mềm 879 xe VF8 của các bác ngon chưa?

 • HÙNG NGUYỄN ANH

  10 VF Points
  Thành viên
  13/09/2023 lúc 09:33

  Xe bác chạy hàng ngày thế thì ắc quy lúc nào cũng full bình rồi. Chắc ko bị tình trạng thức nạp bổ sung ắc quy.

  Xe mình vừa đi update 8.7.9.2 về. Để nằm nhà 36h rồi mà em nó vẫn ngủ ngon và không hao % pin nào. Để lấy ra chạy rồi theo dõi tiếp xem sao. 🙂