Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Nên có nhiều cách xác minh chủ xe để nhận quà Trả lời cho: Nên có nhiều cách xác minh chủ xe để nhận quà

  • Tuấn Phạm Anh

    75 VF Points
    Thành viên
    16/09/2023 lúc 12:22

    dù sao bác đi xe điện cũng là hạnh phúc rồi, em mua xe xăng giờ Vin không còn chính sách thu cũ đổi mới nữa nên quá bất tiện. giờ muốn đổi xe thì phải bán ngoài, mà dĩ nhiên bán ngoài thì cũng sẽ có nhiều options hơn