Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Xin chỗ lắp đặt giá nóc VF8 Trả lời cho: Xin chỗ lắp đặt giá nóc VF8

  • Quang Quí Nguyễn

    25 VF Points
    Thành viên
    16/09/2023 lúc 14:03

    Dạ cảm ơn bác. Chỗ em đường vùng cao nên muốn chằng con lợn hay vật gì đó tầm 40kg trở lại thôi. Đường đèo núi tốc độ cao nhất chưa chắc được 40km/h nên vẫn đảm bảo được an toàn ạ