Home Diễn đàn Tâm sự VINFAST CÓ THẬT SỰ NGHIÊM TÚC CHƯA ??? Trả lời cho: VINFAST CÓ THẬT SỰ NGHIÊM TÚC CHƯA ???

  • Hợp Hoàng Văn

    15 VF Points
    Thành viên
    16/09/2023 lúc 21:51

    E34 của tôi củng vào hãng nhiều lần không sửa được lỗi camera 360(cam trước và cam trái liên tục đen thui), mới từ xưởng ra hôm qua cam vẫn lỗi và mất luôn trợ lý vivi.