Home Diễn đàn Tâm sự VINFAST CÓ THẬT SỰ NGHIÊM TÚC CHƯA ??? Trả lời cho: VINFAST CÓ THẬT SỰ NGHIÊM TÚC CHƯA ???

  • Mr Giang

    100 VF Points
    Thành viên
    16/09/2023 lúc 22:04

    Đồng quan điêm vs bác chủ xe. Xe tôi nhận sau 1 tuần, cũng dính 1 loạt lỗi như chủ xe, sau đó hãng báo hỏng Pin phải thay thế Pin, xe vừa mới mua, nằm xưởng bao ngày, hỏng cả Pin, ảnh hưởng tới uy tín và niềm tin của khách hàng tới Vinfast vf8.