Home Diễn đàn Lux & Fadil Vinfast LUXSA 2.0 của mình rất hay bị lỗi phần mềm, tự nhiên báo lỗi và phải cài đặt lại, xe các bác có bị thế ko ak Trả lời cho: Vinfast LUXSA 2.0 của mình rất hay bị lỗi phần mềm, tự nhiên báo lỗi và phải cài đặt lại, xe các bác có bị thế ko ak

  • Đức Vũ Xuân

    25 VF Points
    Thành viên
    16/09/2023 lúc 22:35

    Xe mình thì k nhé cụ