Home Diễn đàn VF e34 Mong ước VF e34 được Vinfast hỗ trọ lắp led cánh chim đằng sau Trả lời cho: Mong ước VF e34 được Vinfast hỗ trọ lắp led cánh chim đằng sau

  • Chiến Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    17/09/2023 lúc 00:21

    E sợ đúng ý bác nói nên k dám làm. Ví dụ có chập cháy gì xe mà mình độ thêm quả đèn là auto tự chịu, kể cả thực tế nguyên nhân k phải do độ