Home Diễn đàn Lux & Fadil Vinfast LUXSA 2.0 của mình rất hay bị lỗi phần mềm, tự nhiên báo lỗi và phải cài đặt lại, xe các bác có bị thế ko ak Trả lời cho: Vinfast LUXSA 2.0 của mình rất hay bị lỗi phần mềm, tự nhiên báo lỗi và phải cài đặt lại, xe các bác có bị thế ko ak

  • Cửu Nguyễn Văn

    50 VF Points
    Thành viên
    17/09/2023 lúc 07:29

    Chưa bao giờ bị lỗi cụ nhé