Home Diễn đàn Tâm sự VINFAST CÓ THẬT SỰ NGHIÊM TÚC CHƯA ??? Trả lời cho: VINFAST CÓ THẬT SỰ NGHIÊM TÚC CHƯA ???

 • Huy Lê

  5 VF Points
  Thành viên
  17/09/2023 lúc 16:49

  Chia sẻ với bác chủ xe, có lúc mình đã gặp y chang lỗi rùa vàng, lỗi điều hòa. Mình đã để lại xe và chỉ khi nào sửa xong mới lấy xe. Sau 10 ngày thì ok.

  Cần chốt ngày nằm xưởng, đánh giá tư vấn viên một cách nghiêm túc, không ưng ý cứ cho 1 sao để nhận lương cơ bản thôi.