Home Diễn đàn Đánh giá xe Kính cửa cạnh lái xe. Trả lời cho: Kính cửa cạnh lái xe.

  • Ngọc Nguyên

    0 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 08:59

    Là khi xuống hết hành trình rồi. Khi cho kính lên trên thì kính vừa lên vừa lao về trước, rời khỏi cả Gioăng cao xu cạnh sau. Khi lên sát mép trên thì nó lại bổ ngược lại về đúng vị trí