Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Có nên chuyển từ xe xăng qua xe điện??? Trả lời cho: Có nên chuyển từ xe xăng qua xe điện???

  • Nhân Trần Thị

    0 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 09:26

    vâng cụ, em cũng tính vậy mà chờ thêm hơi lâu, đổi thì sẽ sớm thực hiện hơn; 2 xe còn liên quan đến vấn đề gara và nhu cầu sử dụng nữa cụ ạ.