Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Nút nâng hạ kính lái lux A Trả lời cho: Nút nâng hạ kính lái lux A

  • Lực Trần Tiến

    0 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 13:19

    Xe mình cũng gãy chốt, hỏng nút kéo kính lái. Thay mới ko bảo hành. Lỗi do sử dụng. Gần 20 năm lxe các loại khác vẫn động tác thế ko sao, giờ sức yếu, kéo nhẹ lại bị kết tội do sử dụng mạnh quá mức chịu của vật liệu, ko bảo hành. Nhiều anh em bị kết án chung lỗi do sd lắm.