Home Diễn đàn Đánh giá xe Điều hoà VF5 Trả lời cho: Điều hoà VF5

  • Quyet Trinh

    10 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 14:39

    Do phần mềm chưa điều chỉnh được mức độ nóng lạnh khác nhau đó bác. Cũng có video đo dòng con máy nén rồi, dòng không thay đổi trong mọi mức điều chỉnh. Hy vọng đợt cập nhật tiếp theo sẽ tối ưu được nó để tăng quãng đường di chuyển