Home Diễn đàn Đánh giá xe Khảo sát về sự bất tiện khi sử dụng xe của Vinfast Trả lời cho: Khảo sát về sự bất tiện khi sử dụng xe của Vinfast

  • Nhân Trần Thị

    0 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 15:06

    ban đầu công bố 280km, nay cập nhật tối ưu lên được hơn 300km; cụ mong trên 400km thì căng đấy. he he… mà cứ mong thôi có ai cấm đâu cụ nhỉ