Home Diễn đàn VF e34 E34 liên tục báo lỗi pin khi đang chạy cực nguy hiểm Trả lời cho: E34 liên tục báo lỗi pin khi đang chạy cực nguy hiểm

  • Hưng Dương Việt

    10 VF Points
    Thành viên
    28/09/2023 lúc 05:48

    Xe xưởng mới báo lại chiều qua là lỗi pin chờ thay cụ ạ. E chỉ cần xe ổn định + đừng lỗi nguy hiểm như thế. Còn ba cái xe nằm xưởng được tiền em k ham