Home Diễn đàn VF 8 Acquy trên xe VF8 Trả lời cho: Acquy trên xe VF8

  • Hưng Nguyễn Quốc

    0 VF Points
    Thành viên
    02/10/2023 lúc 09:19

    ủa vậy ạ. xe e trộm mụ từ hôm up 9.2 thì ko dậy sạc nữa. để mấy ngày ko đi cũng ko bị tụt pin như trước. nhưng check acquy thì vẫn duy trì khoảng 70-80%.