Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Vấn đề cải thiện lỗi kêu cót két và giảm xóc không êm của vf8. Trả lời cho: Vấn đề cải thiện lỗi kêu cót két và giảm xóc không êm của vf8.

  • Trường Lâm Nguyễn

    25 VF Points
    Khách Danh dự
    02/10/2023 lúc 09:50

    Rõ ràng đây là lỗi của NSX mà sao VF k có biện pháp triệu hồi xe để khắc phục?