Home Diễn đàn VF 6 Cảm nghĩ về VF 6 của các bác ra sao? Trả lời cho: Cảm nghĩ về VF 6 của các bác ra sao?

  • Thọ Lê Đức

    50 VF Points
    Thành viên
    02/10/2023 lúc 12:19

    VF5, 6, 7, 8, 9 theo phân khúc A, B, C, D, E rồi. Vfe34 thì nằm fk C nhưng thiết kế dạng gia đình. Mình thấy có khả năng Vf7 sẽ ko chênh lệch giá nhiều so với VF6 vì hầu hết ai cũng ấn tượng và mong chờ VF7 nên có khả năng nó là sp chủ lực của Vin đấy (Quan điểm cá nhân).