Home Diễn đàn VF 6 GIÁ VF6 SẼ GIẢM?!!! Trả lời cho: GIÁ VF6 SẼ GIẢM?!!!

  • Thành Phạm Quang

    100 VF Points
    Thành viên
    04/10/2023 lúc 13:32

    Đúng là vẫn chưa thể có được con xe chuẩn quốc dân được, thị trường sẽ cân đối lại thôi, có lẽ giá này Vinfast cũng chỉ đưa ra để định hình các dải sản phẩm, rồi còn khuyến mãi giảm giá các kiểu nữa, giờ nhìn chung hãng xe nào cũng vậy.