Home Diễn đàn Tin tức Tôi bị nhân viên Vinfast Thảo Điền chắn đầu xe 30 phút không thể đi chuyển Trả lời cho: Tôi bị nhân viên Vinfast Thảo Điền chắn đầu xe 30 phút không thể đi chuyển

  • Đức Nguyễn Minh

    5 VF Points
    Thành viên
    04/10/2023 lúc 21:12

    Mình cũng khá bức xúc vụ này… nhà ngay gần Vincom, lần nào ra cũng bị xe khác có cả xe xăng đậu vô trạm sạc…. Việc này phải làm việc lại với quản lý, nhân viên điều phối… quá bức xúc… 🙁