Home Diễn đàn Tin tức Private: Miền Đông Xin Rút Khỏi Giải Đá Bóng Trong Trận Chung Kết Trả lời cho: Private: Miền Đông Xin Rút Khỏi Giải Đá Bóng Trong Trận Chung Kết

  • Toàn Nguyễn Nhựt

    0 VF Points
    Thành viên
    06/10/2023 lúc 10:51

    Đội bóng MĐ thuê cầu thủ chuyên bên ngoài đá giải mới lần đầu thì bị loại đúng rồi, chứ tập trung lực lượng gì…lý do nghe tưởng VFMĐ đang nhường suất cho các đội khác, hài vãi