Home Diễn đàn Tin tức Private: Miền Đông Xin Rút Khỏi Giải Đá Bóng Trong Trận Chung Kết Trả lời cho: Private: Miền Đông Xin Rút Khỏi Giải Đá Bóng Trong Trận Chung Kết

  • Nguyễn T. Ánh Nguyệt

    0 VF Points
    Thành viên
    06/10/2023 lúc 11:39

    Ko bit các bác rút lui vì lý do gì vẫn muốn hoan hô các bác từ xa! Hy vọng tinh thần đồng đội Fair play trong cộng VF sẽ vẫn luôn đc hiện hữu duy trì…