Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Có phải vin đã lắng nghe ý kiến chia sẻ về trạm sạc? Trả lời cho: Có phải vin đã lắng nghe ý kiến chia sẻ về trạm sạc?

 • HÙNG NGUYỄN ANH

  10 VF Points
  Thành viên
  06/10/2023 lúc 19:02

  Có lẽ sạc ở trụ 11kw không phải chịu phí chiếm dụng trụ sạc quá giờ (sau khi sạc đầy) nên trụ sạc không cần thiết phải kết nối với xe (thông qua súng sạc) sau khi sạc đầy. Vì vậy, người khác có thể rút súng sạc sau khi sạc đầy.

  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 8 tháng, 1 tuần trước by  HÙNG.
  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 8 tháng, 1 tuần trước by  HÙNG.