Home Diễn đàn VF e34 Vfe34 cập nhật phần mềm Trả lời cho: Vfe34 cập nhật phần mềm

 • LONG TRUONG HONG

  0 VF Points
  Thành viên
  09/10/2023 lúc 09:38

  Rất đồng tình với bài viết. Mong 3S sau khi cập nhật nên nói rõ bản cập nhật có những thay đổi gì.

  Mình mới vào 3S cách đây 1 tuần, cũng nghe kỹ thuật nói cập nhật V7 gì đó thôi.