Home Diễn đàn Cộng đồng 1 tuổi! SINH NHẬT 1 NĂM CỘNG ĐỒNG VINFAST – HÃNG NÀO CHƠI ĐƯỢC NHƯ VINFAST Trả lời cho: SINH NHẬT 1 NĂM CỘNG ĐỒNG VINFAST – HÃNG NÀO CHƠI ĐƯỢC NHƯ VINFAST

  • Tuấn Huỳnh Đức

    25 VF Points
    Thành viên
    09/10/2023 lúc 18:43

    Theo dự đoán của mình là 20 cổ phiếu VFS cho những thành viên chưa có quà lần trước và 3000 điểm cho những thành viên đã được nhận quà lần 1. hihi