Home Diễn đàn Đánh giá xe Vấn đề về bảo hành bảo dưỡng của vinfast cần cải thiện Trả lời cho: Vấn đề về bảo hành bảo dưỡng của vinfast cần cải thiện

 • Đạt Tô Đình

  0 VF Points
  Thành viên
  10/10/2023 lúc 13:32

  Thấy bảo hành hay đổ thừa do người dùng. Chất lượng thì đúng là k đảm bảo vì quá tải

  Gạt mưa kêu điếc cả đầu.