Home Diễn đàn Đánh giá xe chuyển đổi từ thuê sang mua pin xe điện Trả lời cho: chuyển đổi từ thuê sang mua pin xe điện

  • Mạnh Hùng Nguyễn

    20 VF Points
    Thành viên
    10/10/2023 lúc 16:47

    Lúc mua xe mình có hỏi nhân viên tư vấn bán hàng “trường hợp sau này đang thuê muốn mua được không”. Họ trả lời “không được, nếu khách hàng lựa chọn thuê hay mua là cố định luôn”.