Home Diễn đàn VF e34 Kích hoạt đèn phanh khi phanh tái sinh trên vfe34 hoạt động Trả lời cho: Kích hoạt đèn phanh khi phanh tái sinh trên vfe34 hoạt động

  • Nguyên Trương Hồng

    10 VF Points
    Thành viên
    10/10/2023 lúc 16:52

    ý kiến rất hay ạ, xe điện sử dụng phanh tái sinh giảm tốc khá nhanh, nếu không có đèn phanh thì xe sau ko chú ý rất dễ va chạm