Home Diễn đàn Đánh giá xe chuyển đổi từ thuê sang mua pin xe điện Trả lời cho: chuyển đổi từ thuê sang mua pin xe điện

  • BÌNH NGUYỄN VĂN

    30 VF Points
    Thành viên
    10/10/2023 lúc 19:27

    Vậy bạn thuê được mấy năm, tiền pin thuê đã bằng cục pin mới chưa, bạn đòi pin mới thì pin cũ bán cho ai…vv nhiều vấn đề phát sinh lắm 😂