Home Diễn đàn Đánh giá xe chuyển đổi từ thuê sang mua pin xe điện Trả lời cho: chuyển đổi từ thuê sang mua pin xe điện

  • Thế Trần Văn

    25 VF Points
    Thành viên
    10/10/2023 lúc 20:24

    mình nghĩ nên cho phép chuyển từ thuê sang mua trong vòng 3-6 tháng từ ngày giao xe, như thế người dùng sẽ có thời gian cân nhắc nhu cầu đi lại 🙂