Home Diễn đàn VF e34 Kích hoạt đèn phanh khi phanh tái sinh trên vfe34 hoạt động Trả lời cho: Kích hoạt đèn phanh khi phanh tái sinh trên vfe34 hoạt động

  • Thọ Lê Quang

    25 VF Points
    Thành viên
    10/10/2023 lúc 20:48

    Mình nghĩ, ở chế độ tiết kiệm, nếu nhả chân ga ra thì xe đã bị ghì lại, giống như là phanh lại rồi nên đèn đỏ là hợp lý, lúc mua cũng nghe sales nói là phanh tái sinh nhưng ko biết thế nào 😊