Home Diễn đàn VF 8 VF8 Mở cửa ghế không lùi nữa Trả lời cho: VF8 Mở cửa ghế không lùi nữa

  • Út Lê Văn

    5 VF Points
    Thành viên
    11/10/2023 lúc 09:19

    Đúng rùi, huy vọng chờ update phiên bản cao hơn xem sao, chứ Vin bị thiếu tính năng này rồi; PM thiếu thì dù tháo cái ác quy ra ngoài lắp lại vẫn vậy thôi